Việc sở hữu và điều hành một cơ sở thành công đòi hỏi nhiều công sức và kỹ năng. Quý vị có những điều kiện cần thiết không?

Nếu quý vị trả lời "có" cho các câu hỏi ở dưới, dễ có khả năng là quý vị đã sẵn sàng bắt đầu khởi sự kinh doanh và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh. Nếu quý vị trả lời "không" cho bất cứ câu hỏi nào, điều đó không có nghĩa là quý vị sẽ không thành công. Tuy nhiên quý vị nên mở rộng các nguồn lực của mình và cải tiến các kỹ năng để có cơ hội thành công cao nhất.

Quý vị có kế hoạch kinh doanh không?

Các doanh nghiệp rất thành công đều bắt đầu từ một ý tưởng tuyệt vời—và sau đó có kế hoạch kinh doanh xuất sắc. Kế hoạch kinh doanh của quý vị nên là dạng chính thức bằng văn bản. Một bản kế hoạch kinh doanh không chỉ làm định hướng cho các hoạt động và quyết định của quý vị mà còn có thể được cung cấp cho các nhà đầu tư và những người khác để họ hiểu rằng quý vị nghiêm túc trong vấn đề khởi sự kinh doanh. Dành trước thời gian để cân nhắc kỹ về kế hoạch kinh doanh của quý vị ngay từ bây giờ có thể tạo nên sự khác biệt lớn sau này. Các đối tác BOS có thể hướng dẫn quý vị qua các bước cần thực hiện để lập kế hoạch kinh doanh.

Quý vị có thể bắt đầu và theo đến cùng các dự án mà không cần người khác nhắc nhở không?

Đối với cơ sở kinh doanh của quý vị, việc quản lý thời gian, lập kế hoạch và quản lý các dự án sẽ tùy thuộc ở quý vị. Quý vị sẽ cần phải ấn định các thời hạn và thời gian biểu cho bản thân—và cho cả các nhân viên khác. Quý vị sẽ phải liên lạc tiếp với khách hàng, nhà cung cấp, các nhà thầu phụ, hoặc những người khác có giao dịch làm ăn với quý vị.

Quý vị có phải là người ra quyết định sáng suốt không?

Khi sở hữu một cơ sở kinh doanh, quý vị sẽ chịu trách nhiệm đưa ra mọi quyết định. Một số trường hợp yêu cầu phải giải quyết nhanh, còn một số trường hợp khác yêu cầu phải có sự suy ngẫm. Quý vị không chỉ cần các kỹ năng ra quyết định trong cả hai lãnh vực mà cần phải biết được khi nào nên quyết định nhanh chóng hay cân nhắc kỹ.

Quý vị có các nguồn lực cá nhân cần thiết để kinh doanh không?

“Các nguồn lực” không chỉ là tiền bạc. Quý vị sẽ cần phải có sự định hướng, khả năng chịu đựng, sự kiên quyết và nhiều yếu tố khác nữa. Điều hành một hoạt động kinh doanh thường không chỉ là từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều—đối với nhiều chủ doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là hơn 12 giờ làm việc vào đa số các ngày trong tuần. Làm thế nào để quý vị đối mặt với những đòi hỏi này cùng các trách nhiệm và hoạt động khác trong cuộc sống, ví dụ như gia đình, bạn bè việc học tập và các trách nhiệm khác? Những người thân của quý vị có trợ giúp về tinh thần để giúp cơ sở kinh doanh của quý vị thành công hay không? Hay là họ lại bòn rút năng lượng cần thiết của quý vị?

Các Đối Tác BOSCó Thể Giúp Đỡ Như Thế Nào:

Để biết thêm thông tin và giúp đỡ xác định xem việc khởi sự kinh doanh có phải là lựa chọn thích hợp cho quý vị hay không, đừng quên liên lạc với một hoặc nhiều đối tác của BOSdưới đây - mỗi bên đều có thông tin và các nguồn trợ giúp để quý vị ra quyết định này:

Rocky_Maddox_Testimonial